नोंदणी व मुद्रांक विभाग
महाराष्ट्र शासन

माहितीसाठी !!   'अभय योजनाचा' दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ हा शेवटचा दिवस होता तरी १ डिसेंबर २०२२ पासून ही सुविधा बंद राहील.