नोंदणी व मुद्रांक विभाग
महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना 2023 अन्वये 53 अ खालील प्रलंबित प्रकरणांची यादी अभय योजना या सदराखाली प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.नागरिकांनी याचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधावा.   

नियुक्ती

Sr No Date Title Download
1 6-March-2019 Appointment of tech adviser for cloud setup management in the department of registration and stamps.