नोंदणी व मुद्रांक विभाग
महाराष्ट्र शासन

माहितीसाठी !!    6 डिसेंबर 2022 रोजी रात्री 11.00 ते 11.30 या वेळेत देखभाल कार्यामुळे अभिनिर्णय सेवा उपलब्ध होणार नाही. माहितीसाठी !!   'अभय योजनाचा' दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ हा शेवटचा दिवस होता तरी १ डिसेंबर २०२२ पासून ही सुविधा बंद राहील.