image 0
image 1
महाराष्ट्र शासनाचे
राजीव गांधी प्रगती अभियान व स्पर्धा
2001-2002

“प्रथम क्रमांक”
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
महाराष्ट्र शासनाचे
सर्वोत्कृष्ट “ई-प्रशासन” विभागामधील
(सुवर्ण पारितोषिक)

“आय.सरिता”
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image
Award image