महाराष्ट्र शासनाचे
राजीव गांधी प्रगती अभियान व स्पर्धा
2001-2002

“प्रथम क्रमांक”
महाराष्ट्र शासनाचे
सर्वोत्कृष्ट “ई-प्रशासन” विभागामधील
(सुवर्ण पारितोषिक)

“आय.सरिता”